PATŘÍTE SEM
Prohlubte své zkušenosti v Koreji tím, že se třeba zúčastníte některé z našich sezónních aktivit, zůstanete přes noc v našem chrámu anebo se stanete dobrovolníkem!

Sezónní akce

Excited for our temple stay program?
We are too.
For now, check out how to visit us!

Wolmyeongdong offers volunteer programs for students in high school and college. Gain volunteer hours while experience living within God's creation!