Boží svatý chrám

Wolmyeongdong je přírodní Boží chrám, a proto bychom neměli zapomínat na jeho hodnotu. A měli bychom se zamyslet nad významem všech těch hlubokých příběhů, které byly učiněny s Pánem a které jsou všude kolem. Je to místo, které Bůh a Svatý Syn navrhli, takže všechno – každá skála a každý strom – v sobě ukrývá hluboké a tajemné příběhy, které už dojaly k slzám ne jednoho člověka.

Chrám symbolizuje Pánovo tělo. Wolmyeongdong není jen jednou z mnoha turistických atrakcí, ale je to místo, kde můžete cítit Boží přítomnost víc než kdekoliv jinde. A tak doufám, že neskončíte jen jako turisti, ale budete podávat svědectví o Pánu, který je tajemným a krásným tělem skrytým pod oblečením neboli chrámem. Příběhy, o které se s vámi Svatý Syn podělil skrze mě jsou mnohem cennější a krásnější než samotné Wolmyeongdong.

V Bibli je napsáno: “Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda.” Jelikož Nejsvětější Trojice sídlí ve Wolmyeongdongu, měli bychom se tak odprostit od vlastních myšlenek a nechat se vést. Musíme se očistit od našich hříchů. Celý svět je zvětšená Boží svatá země. Země je především Boží dům a Boží svatá hora.

Všechny ty příběhy, které jsem zde napsal, jsou příběhy, které jsem slyšel jako první. Protože jsem byl ten, kdo měl tu možnost se příblížit a promlouvat se Svatým Synem. Jsou to pravdivé příběhy, které jsem si nijak nezkrášlil.

Osobně jsem zažil a napsal všechny tyto příběhy.

Jung Myung Seok
25. července  2013