Jung Myung Seok

Pastor Jung Myung Seok, began developing Wolmyeongdong in 1989

“Nejvíce můžeme pocítit Ježíšovou lásku skrze naše činy.” ~ Jung Myung Seok

O životě Jung Myung Seok

Jung Myung Seok se narodil 16. března 1945 v horském údolí Wolmyeongdong jako třetí nejstarší ze sedmi dětí. V té době bylo hlavním zdrojem obživy hlavně zemědělství. V údolí Wolmyeongdong, kde Jung strávil většinu svého dětství, bylo málo úrodné půdy. Každé ráno Jung chodil na pole se svou rodinou a pracoval do samého zhroucení. I přesto tu byli dny, kdy neměli co jíst.

Právě v období největší chudoby a hladu se na podnět svého bratra začal zajímat o víru a uvěřil v Boha. Na rozdíl od ostatních v jeho rodném městě se velmi zajímal o Ježíše. A tak i během dne, kdykoliv měl čas vyběhl na vrcholek jedné z hor v jeho okolí, aby se modlil a četl Bibli. Zaujala ho natolik, ze jí četl pořád dokola. V té době to byla jediná kniha, kterou měl.

 

Cesta k Bohu

Skrze hlubokou modlitbu pak byl schopen pochopit Bibli a snažil se žít podle ní. Právě tam začal jeho život plný výzev, modliteb a tvrdého výcviku, který si pro něho Bůh připravil. Jung Myung Seok si tak uvědomil, že nestačí Bibli jenom přečíst, ale musíme se snažit skrze ní Bohu porozumět a najít cestu, jak podle těchto slov žít i v reálném životě.

Jednoho dne tak Jung Myung Seok přivedl domů bezdomovce, který byl duševně nemocný. Ačkoliv to měl v hlavě přeházené a ostatní si s ním nevěděli rady. Jung ho umyl a nechal ho spát vedle sebe. Dokonce mu i dovolil jíst u stejného stolu s  jeho rodinou. Čím víc se snažil žít podle Bible tím víc si uvědomoval Ježíšovu lásku.

 

Jaké to je být každý den vystavený nebezpečí války?

“Lásky můžeme dosáhnout jen pokud odložíme všechny zbraně a meče.” ~ Jung Myung Seok

Od roku 1966 do roku 1969 sloužil Jung Myung Seok v korejské armádě a spolu s ostatními se zúčastnil i války ve Vietnamu jako součást regimentu Bílého koně. Právě tam nejvíc pocítil krutost války. Všechno to násilí a krutost ho přimělo hluboce přemýšlet o základním problému lidí, tedy o životě a smrti.

Zoufale se tak snažil přežít každodenní bitvy a tváří v tvář smrti se držel Bible, kterou nosil neustále při sobě. Ježíš mu tak pomohl si uvědomit, že lidský život je to nejcennější co máme a nedá se za nic vyměnit.

Tehdy Jung Myung Seok vzhlédl k obloze a s celým svým srdcem se modlil k Bohu: “Jestli se vrátím zpět domů, aniž bych tu umřel, tak až do konce svého života budu kázát evangelium.

Hned poté, co dokončil svou službu a vrátil se do Koreje, byl poslán zpět do Vietnamu. Když se vrátil do Koreje po druhé, měl už za sebou stovky zásahových a horských průzkumných operací a také mnoho bitev, při kterých se několikrát přiblížil smrti.

 

Cenné zkušenosti z války ve Vietnamu

Vietnamská válka ho naučila, že lidé nemohou dosáhnout míru zbraněmi a noži. Chceme-li dosáhnout míru, musíme všechny zbraně a nože odhodit. Po celou tu dobu byl Ježíš vedle něho a mluvil k němu prostřednictvím inspirace. Naučil ho, aby miloval své nepřátele a řekl mu: “Pro tebe jsou to možná nepřátelé proti, kterým bojuješ každý den. V mých očích, ale nikdo není nepřítel.”

Potom co se Jung vrátil z Vietnamu, dál pomáhal svým rodičům na poli. Každou volnou chvilku, ale trávil v horách. Většinou býval v Daedun Mountain, Darigol Cave, Gamram Mountain a i na dalších místech, které vyhledával především kvůli modlitbě. Skrze modlitbu a jeho každodenní život, mu Pán pomohl rozluštit skrytá tajemství Bible a pomohl mu také lépe porozumět Svaté Trojici.

 

Pastor Jung zasvětil svůj život Bohu

 “Činy jsou důležitější než slova.” ~ Jung Myung Seok

Věrný mottu svého života “Činy jsou důležitejší než slova”, Jung Myung Seok kázal evangelium tím, že žil podle Slova. A podařilo se mu tak rozšířit evangelium v různých vysokých školách, kde mladí lidé doslova hladověli po nové pravdě. Jung kázal těm, kteří se s obtížemi snažili najít cestu života a těm, kteří měli o Bohu pochybnosti, protože Bibli správně nepochopili.

Za posledních pár let se tohle nové Slovo, které nás jasně učí o podstatě lidských bytostí, o víře a o spasení, rozšířilo nejen po celé Koreji, ale také do více než padesáti zemí po celém světě.

Láska a víra se neprobudí jen samotnými slovy. Víra žije podle Slova. Bůh nenapsal Bibli prázdnými a vznešenými slovy. Naopak v Bibli najdete poselství o zázracích, které se plní i dnes. Je to skutečný průvodce pro naše životy! Jelikož Pánova slova žijí a působí i dnes, Jung se tak i nadále každý den usilovně snaží vykonávat Pánovu práci.

 

Více se můžete dozvědět tady Pastor Jung Myung Seok and his time in Wolmyeongdong.

Inspired? Tell us how you feel!